Luleå hamn och Luleå kommun har agerat under all kritik i den pågående hamnkonflikten.

Visserligen är dessa inte motpart i konflikten men de är huvudman. Konflikten är mycket kostsam och riskerar att öka i omfattning.

Luleå hamn verkar fega och passiva. Luleå hamn drivs av förtroendevalda. De agerar inte i de folkvaldas intresse utan som bolagsdirektörer! Det är ett uselt agerande. Politiker, bland annat i Luleå i Luleå hamn, uttalar sig ständigt i triviala frågor. Nu när problemen hopar sig är man tysta.

Förtroendet för Luleå hamn rasar. Företag som LKAB med fler är minst sagt förvånade och känner stor oro när miljonföluster drabbar företagen.

Hur skall det se ut i framtiden? Skall hamnen skötas på detta sätt? Det är betydligt större värden som står på spel än i denna konflikt.