Det eftersatta underhållet på järnvägen drabbade Norrland/länet med ett slag den 17 januari. Banspåren mellan Bastuträsk och Boden var då i så dåligt skick att tåghastigheterna i tre veckor fick sänkas från 90 til 70 kilometer per timme.

Internt i Sverige blev förseningarna ungefär 15-20 minuter, inte så illa kan man kanska tycka. Men för tågen till norra Norge över Malmbanan, 18 per vecka, blev det större förseningar efterhand i logistikkedjan. Något som det berättades om i Kuriren förra måndagen.

En nödåtgärd för åkerierna blev under den perioden att hjitta vägar för delar av godset i Norge. För Sveriges del betyder det tappade inkomster, och flera arbetsuppdrag inom tågtransporten

Trafikverket planerar att uppdatera sträckan. Men trots tidigareläggning kommer det att ta två år.Hela denna tid kommer tyngre godståg att fortsätta köra med nersatt hastighet på sträckan.

Med sänkt hastighet på tågen, sänks också kapaciteten. Det betyder mindre plats för åkerierna som använder järnvägen. En framtida Norrbotniabana skulle kunna avhjälp detta.

Nu finns det dock möjlighet att upprätthålla trafiken på järnvägen till Norrland, ur infrastruktur som redan ligger där i dag: Inlandsbanan och tvärbanor. Dessa kan rimligen användas mer framöver.

Tåg till norra Norrland kan i dylika händelser med fördel slussas över tvärrbanor,till Inlandsbanan. Att använda Inlandsbanen bättre och i kapacitetsyfte kan man fundera lite mera på i Trafikverket. Och rusta även upp tvärbanorna lite emellanåt om det behövs.