Häromveckan skickade myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll i landet. Många har säkert inte mer än skummat igenom den, men i tider av islamistisk terrorism och ett alltmer aggressivt tonläge från andra länder kan det vara värt att ta sig en mer noggrann titt.

Det är lätt att inbilla sig att man inte behöver ägna någon större tid åt förberedelser eftersom att Sverige inte ser ut att hamna i krig inom en snar framtid. Faktum är dock att det räcker med några dagars strömavbrott för att värmen skall lägga av, och för matbutiker att slå igen. När detta väl sker är det alldeles för sent för att börja försöka införskaffa sig livsmedel, vatten, elektronik eller andra saker som krävs för att klara av en kris.

Ansvaret för att det civila försvaret skall fungera ligger förvisso huvudsakligen på svenska staten, samt kommuner och regionen här i Norrbotten. Problemet är dock att Sveriges totalförsvar under många år har nedprioriterats av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar, där man nästintill har betraktat landets försvarsförmåga som en budgetregulator. Landets begränsade förberedelser bekräftas även i broschyren (sida 9). När Sverige väl står inför en kris är vi med andra ord mycket dåligt rustade för att kunna hjälpa och ta hand om stora delar av befolkningen.

Det är Sverigedemokraternas åsikt att denna typ av kortsiktigt tänkande är direkt ansvarslöst, inte minst då det tar betydligt längre tid och mer resurser att bygga upp något än vad det tar att avveckla det. För att Sverige verkligen ska kunna klara av en eventuell kris måste vi bland annat kraftigt förbättra vår självförsörjning, samt återupprätta ett nationstäckande beredskapslager som ska räcka i åtminstone fem månader. Även skyddsrummen bör besiktigas och rustas upp.

Till skillnad från vår förra statsminister så ser Sverigedemokraterna inte den svenska försvars- och beredskapsförmågan som ett ”särintresse”, utan som en grundläggande del av vad folket bör kunna förvänta sig i tider av krig eller andra kriser. Det är minst sagt på tiden att vi återigen börjar ta den svenska försvarsförmågan på allvar.

Roger Richtoff (SD)

Försvarspolitisk talesperson

Robert Håkansson (SD)

Ordförande i distrikt Norrbottensamt styrelseledamot i Piteå kommunförening