”Det är hög tid att skapa en ny och modern beredskapspolis”, skriver Mikael Juul Sörensen, sakkunnig i polisens krisberedskap samt beredskapspolisen, i en gästkrönika på Svenska Dagbladets ledarsida (11/8).

Ett utmärkt förslag. Det var försumligt av dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) att 2012 godkänna Rikspolisstyrelsens framställan om att avveckla beredskaps­polisen, den förstärkningsresurs bestående av frivilliga tidigare värnpliktiga som vid behov kunde avlasta den ordinarie Polisen med till exempel avspärrning, bevakning och registrering.

Polismyndigheten befann sig under hårt tryck redan innan resurserna i stor skala omdirigerades till bilbränder, sprängningar, skjutningar och gränskontroller. En ny beredskapspolis skulle kunna bidra med kunnande och engagemang till gagn för lag och ordning.