Insändare Diffusa besked om Norrbotniabanan. Inget är i verkligheten klart beträffande Norrbotniabanans eventuella dragning till vare sig Skellefteå eller Norrbotten. De olika utspel som regelbundet sker om Norrbotniabanan är förhoppningar och mer eller mindre gissningar om banans fortsättning. 

Vad som hittills är beslutat är dels att påbörja byggandet av nio kilometer bana från Umeå till Dåva. Spåret skall frakta Umeås sopor till Dåva. Dessutom har infrastrukturplanen ändrats så att planeringen för Norrbotniabanan ska omfatta sträckningen Umeå till Skellefteå. 

Beträffande byggandet av de nio kilometerna Umeå – Dåva så hade den dåvarande Löfven-regeringen lovat byggstart under den förra mandatperioden. Det skedde, en vecka före valet! Vad har hänt sedan dess kan man undra? Efter kontakt med Umeå kommuns ansvariga för Norrbotniabanan och Trafikverket framgår att det i princip inte hänt någonting. 

Visst röjningsarbete har påbörjats med ingen byggnation. Planen är att starta byggandet av de nio kilometerna till Dåva någon gång under 2021 – 2022. Det blir cirka tre till fyra år efter det symboliska första spadtaget. När banan är klar till Dåva finns det inget besked om. Umeå kommun och Trafikverket vitsordar att finansieringen av bygget Umeå – Skellefteå endast är klar till 50 procent. Resterande 50 procent har man ingen uppfattning om. Det finns ingen fastställd plan för när banan ska vara klar till Skellefteå. Det finns heller ingen tidsplan eller besked om fortsättningen av Norrbotniabanan till Norrbotten och Luleå. En ny infrastrukturplan för byggande av Norrbotniabanan till Luleå saknas dessutom helt. En ny regering kan komma att fatta helt andra beslut i frågan. 

Spekulationerna om Norrbotniabanans dragning till Luleå centrum i en avlägsen framtid har varit i fokus den senaste tiden. Luleå kommun senaste förslag om att dra banan förbi Kallax flygplats vekar tappa trovärdighet. Det finns inget behov av tågtrafik förbi flygplatsen. En bro över Svartösundet stänger tillgångarna till djuphamnarna i Luleå centrum hur man än drar bron. Luleå kommun verkar att ha övergivit det alternativet och förordar nu i stället en sänktunnel i Svartösundet. En sådan begränsar också yrkessjöfarten på grund av begränsat djupgående. Båda alternativen är orealistiska. Om banan kommer till Luleå om gissningsvis 25 år är det enda hållbara alternativet en västlig dragning över Gäddvik. Någon dragning norrut mot Finland blir inte aktuell eftersom Finland har en smalare spårvidd än Sverige.
Spekulationerna om banan är pinsamma! 

Ugglan