Vad är ett verkligt gott liv för mig och vad är ett gott liv för andra? Vilket Norrbotten vill jag leva i?

Den frågan bör vi alla ställa oss alla inför valet till regionen 9 september. Det är ett ödesval för Norrbotten. Det är ett ödesval för Hälso- och sjukvården, för folkhälsan, den regionala utvecklingen, kollektivtrafiken, jämställdheten och kulturen.

Jag kandiderar till regionfullmäktige för jag vill leva i ett Norrbotten där där vi ser hela människan och tillsammans arbetar för tillväxt och utveckling. Ett Norrbotten för alla.

Jag vill leva i ett Norrbotten där vi har en jämlik sjukvård för hela länet, där vi satsar på bästa tänkbara teknisk utveckling på alla sjukhus för snabb diagnos och behandling. Hela länet ska hålla ihop och ingen del ska lämnas efter. Oavsett var man bor i länet så ska man ha tillgång till bästa möjliga vård när man behöver det.

Ett Norrbotten där varje människa ska komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag man söker hjälp. Där vi gör satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Ingen med psykisk ohälsa ska behöva vänta på att få hjälp. Där vi satsar att förebygga ohälsa och förbättra folkhälsan. Livsstilsmottagningar där människor kan få hjälp att bygga sig själv starka och bli friska i kroppen och själen. Våra vällevnadssjukdomar kostar 172 miljarder per år. Folkhälsa är ekonomiskt smart. I Norrbotten ska vi bygga oss själva och länet starkt genom att satsa smart, på bra folkhälsa.

Varje människa har rätt till ett frisk, långt och gott liv den korta stund på jorden som vi har.

Hur vill vi att hälso- och sjukvården ska se ut? Hur ska vi arbeta för att förbättra folkhälsan? Hur ska vi bli ett attraktivt län för oss som bor här och få fler människor att flytta hit? Kompetensförsörjningen, utveckling av fiber, kollektivtrafik, jämställdhet, och ett rikt kultur- och friluftsliv. Trygghet att vara sjuk och få vård när man behöver det, trygghet att åldras i Norrbotten. Bara tillsammans med en helhetssyn på människan kan vi lösa våra utmaningar.

Det handlar om samhälleliga strukturer som måste ändras så att man ger möjligheter till människor att leva ett bra liv. Valen för att äta bra och hälsosam mat, att röra på sig, motionera, att känna och uppleva naturen, få en god utbildning, känna trygghet i arbetslivet, det ska vara enkla och möjliga att göra för varje människa. Det är i kommunerna och i regionen som politiken måste våga lyfta dessa frågor högst upp på agendan. Att se hela människan.

De utmaningar vi står inför lokalt och regionalt handlar om bra sjukvård, ett friskt åldrande, bra mat, regional utveckling, tillgång till rikt kultur- och friluftsliv, god folkhälsa och jämställdhet.

I Norrbotten så har vi stora problem med livstilssjukdomar, och ingen tid finns att förlora. Folkhälsa är en tillväxt och utveckling i mikro- och makro perspektivet.

Vi vill se satsningar på förebyggande friskvård och livsstilscentrum.

Vi har ett befolkningsläge i Norrbotten där vi behöver arbeta för att vara attraktiva för oss som bor här och för att fler ska flytta hur. Kompetensförsörjningen till sjukvården, precis som till alla andra områden är prioritet ett. Utan människor som vill bo och arbeta i Norrbotten, så spelar det ingen roll hur mycket vi ska anställa vårdpersonal eller korta köer. Vi måste vara attraktiva för att människor ska vilja bo och leva här.

Kultur är viktigt för att förstå sig själv, livet och andra människor. Kultur är helande för människor både att utföra och konsumera. Kultur är utveckling och hälsa.

Vi behöver regionala satsningar på kultur i alla former, föreningslivet och fritt kulturutövare.

Vi behöver arbeta strategiskt med regional utveckling för hur ska vi annars bli ett län att räkna med? Nya idéer, innovationer och smarta framtidslösningar när det gäller hälsa, miljö, kommunikationer och företagande i glesbygd.

Vi behöver fortsätta satsa på kollektivtrafik, det binder ihop människor och platser och ger en stor livskvalitet för många. Särskilt för den yttersta glesbygden är kollektivtrafiken så viktig.

Vi behöver fortsätta arbetet med att bli ett verkligt jämställt län.

Vi vet att jämställdhet är attraktivt för människor och en viktigt tillväxt och utvecklingsfaktor för Norrbotten.

Vi måste tänka som en familj, kommunerna, regionen, företagen, och alla vi som bor här i Norrbotten. Vi måste hålla ihop och hjälpa varandra för vi vill ju utveckla vårt län, bo och leva här. Utan varandra är vi ingenting och allt hänger ihop. De enkla lösningarna är inga långsiktiga lösningar.

Vi måste lyfta blicken och se i ett djupare och vidare perspektiv på nuläget och hur vi vill ha det framåt. Sätta positiva mål och se möjligheterna.

Vi har stora utmaningar inför framtiden, men om vi ser möjligheter så kommer vi att klara det tillsammans.

Katarina Burman (V)

Kandidat till regionfullmäktige