Kollektivtrafiken är ett utmärkt sätt att sprida smitta på, så även coronaviruset. Det går dock heller inte att komma ifrån att kollektivtrafiken behövs. Alla har inte tillgång till egen bil. Därför vidtas ett antal åtgärder runtom i riket för att hålla trafiken igång.

LLT, bland många andra, kräver nu att man ska gå ombord i den bakre ingången och det är där man ska validera biljetterna. Det går inte längre att köpa biljetter ombord på bussarna. Allt för att minska förarnas exponering mot andra människor. Vanligtvis uppmanas passagerare även att undvika sätena längst fram, närmast chauffören, samt att för sin egen skull sprida ut sig i bussen.

Samma åtgärder har vidtagits i Piteå. Där går man dock steget längre och sedan i fredags är tätortstrafiken i Piteå gratis.  Risken är uppenbar att fler kommer att ta efter. Inte minst efter att Storstockholms lokaltrafik minskade ned antalet turer med resultatet att många turer var överfulla. Ska förarna hållas från kontakt med passagerarna blir det under alla omständigheter svårt att efterleva ett biljettvång.

Gratis kollektivtrafik är problematiskt. Det ökar incitamenten att använda ett färdmedel som vi nu bör avhålla oss ifrån. Det må gå emot Miljöpartiets ideologi, men om regeringen menar allvar med att bekämpa smittspridningen bör den lägga partipolitiken åt sidan och vidta åtgärder för att få människor att ta bilen i mesta möjliga utsträckning.

Under krisen görs färre resor, men om samhället inte ska stängas ned helt måste en del resor göras. Ju fler av dem som sker med bil desto bättre.

Det finns gott om åtgärder att ta till. Mindre ingripande är att temporärt öka reseavdraget så att det täcker hela kostnaden. I dag är endast en del kostnaden avdragsgill. Det bör även vara en självklarhet att tillfälligt stoppa landets alla trängselskatter.

En åtgärd som är mer statsfinansiellt ingripande men som skulle ha desto större effekt är att tillfälligt ta bort vissa drivmedelsskatter. Bensinpriset är förvisso lägre än på länge men många hushåll har en orolig ekonomi i samband med krisen. Omkring 60 procent av drivmedelspriserna utgörs av skatter. Det innebär att en sänkning blir både kännbar och direkt. 

Ta bort energi- och koldioxidbeskattningen. Det skulle innebära att priset vid pumpen för en liter bensin sänks med drygt fem kronor. Det skulle snabbt göra skillnad.

Alla har inte möjligheten att åka bil, men många har det. Låt kollektivtrafiken köra dem som inte kan ta sig runt på annat sätt. Ingen ska behöva göra ett sämre val och tvingas bidra till ökad smittspridning av ekonomiska skäl.