Näringslivsklimatet i Boden är bättre än på många år och man börjar känna en spirande ”Bodenanda” bland företagare och medborgare. Den känslan vill vi i Bodenalternativet stärka ytterligare. Vi vill att bodensarna ska känna stolthet av att bo, leva och vara en del av utvecklingen av kommunen.

För att komma vidare är det viktigt att arbetet för att förverkliga tillväxtprogrammet som tagits fram under innevarande mandatperiod prioriteras under kommande mandatperiod.

Några exempel som vi i Bodenalternativet särskilt vill lyfta fram:

* Etableringen av Bodens Cleantech Center och det nya industriområdet i Svartbyn kommer att vara viktiga delar i att locka investerare och verksamhetsutövare till kommunen liksom Garnisområdet med dess utvecklingsmöjligheter.

* Boden Business Park (BBP) är i många avseenden en motor för näringslivsutvecklingen i Boden inom främst det teknikintensiva området. Verksamheten har växt kraftigt under innevarande mandatperiod vilket kräver en utbyggnad av lokalerna och en verksamhetsutveckling inom områden som utbildning, kultur och andra kreativa näringar.

* Försvarsmakten är en viktig aktör och samverkanspart i Boden. I ett nytt synsätt på försvarets roll i kombination med uppbyggnaden av ett modernt civilförsvar är samverkan viktigare än någonsin.

* Garnisområdet som kommunen tagit beslut om att köpa ger kommunen stora möjligheter till utveckling av olika typer av verksamhet. Området har förutsättningar för att bli en stadsdel med många hundra arbetstillfällen.

För att förverkliga tillväxtprogrammet och de målsättningar som målats upp fordras att det lokala näringslivsklimatet ständigt står i fokus. Kommunen står inför stora utmaningar inte minst på grund av ett mycket stort investeringsbehov. För att klara dessa utmaningar fordras att kommunen samverkar politiskt men att man även är beredd att välkomna externa seriösa verksamhetsutövare och investerare för att bidra till den kommunala tillväxten.

Anders Pettersson

Bodenalternativet