Om två pensionärer födda någon gång mellan 1938 och 1953 väljer att gifta sig, i stället för att vara sambo, kommer pensionen direkt att sänkas.

Detta borde någon myndighet tydligt informera pensionärer i aktuell åldersgrupp innan man gifter sig.

I ett dagsfärskt exempel, där den ena parten är född 1945 och den andra 1950, med redan låga pensioner, sänktes den sammanlagda pensionen med 3144 kr/år efter skatt.

Pensionsmyndigheten har vid samtal förklarat och försökt motivera sänkningen med att ”det blir billigare när man som gifta delar boendekostnad med mera på två”.

Men man har ju samma kostnader vare sig man är sambo eller gift!

Vari ligger då skillnaden mellan att vara sammanboende och att vara gift?

Om samma par skulle skiljas för att återgå till tidigare pensionsbelopp krävs att de bor på olika adresser. Det är nämligen omöjligt att uppbära motsvarande pension som man hade innan giftermålet, alltså som sambo!

Ytterligare reflexioner:

* I stället för att missgynna de pensionärer som väljer att gifta sig vore det väl vettigt att inte civilståndet avgör vilken pension man får uppbära. Det skulle innebära minskade utgifter för bostadstillägg samtidigt som bostadsbrist skulle minska.

* Det kunde också vara ett bra tillfälle att informera om detta, och hur ni ska agera för att få till en förändring och få fler röster i kommande val, särskilt från den stora gruppen av pensionärer i Sverige.

* Juridiskt sett rekommenderas ju att man gifter sig för att få bästa ekonomiska trygghet. Det är då lätt att se hur dessa två saker går stick i stäv med varandra när giftermål mellan pensionärer får de konsekvenser vi beskrivit ovan.

Fråga till makthavarna: Vad kommer ni att göra för att ändra på detta missförhållande?