I Sverige kan du inte gifta dig med ett barn. Men den som försöker kan ändå slippa undan straff. En dom från Värmlands tingsrätt gör hålen i lagstiftningen tydliga. Föräldrarna till en minderårig flicka, som då brottet begicks 2015 var 13 år, har nyligen dömts för försök till äktenskapstvång. Men den vuxne mannen som flickan var tänkt att gifta sig med frias. Anledningen är att det inte säkert går att säga att mannen kände till att flickan var emot giftermålet.

Att förmå någon som står i beroendeställning till en själv att ingå äktenskap är förbjudet och straffbart. Föräldrarnas skuld i det här fallet är därför tydlig. Att mannen frias från samma brott beror på en lucka i lagen som Värmlands tingsrätt tydligt pekar ut – det bör inte ha någon betydelse om flickan uttryckt sin åsikt om giftermålet eller inte.

Den vuxne mannen var fullt medveten om att han ingått en äktenskapsliknande förbindelse, i form av ett kontrakt, med ett barn. Flickan vittnar dessutom om att han velat ha sex med henne, vilket skulle ha gjort honom skyldig till våldtäkt mot barn. Mannens handlingar borde strida mot lagen, men så länge det inte kan ställas bortom rimligt tvivel att han kände till flickans ovilja mot äktenskapet i den stund det ingicks kan han inte dömas. Den luckan måste täppas till.

Ett annat fall visar dock att även den som fullbordat både äktenskap med och våldtäkt mot ett barn kan få behålla vårdnaden om de barn som våldtäkten resulterat i. Göteborgs-Posten har uppmärksammat hur flickan Amanda som 12-åring tvingades gifta sig i Irak med sin vuxne kusin, varpå han våldtog henne. Hon blev gravid och födde tvillingar. Barnen fick Amanda som ensam vårdnadshavare, men när hon lyckades skilja sig från mannen och flytta hem till Sverige blev barnen kvar i Irak. Mannen ansökte då om vårdnad av barnen för att också han kunna flytta till Sverige.

Amanda är ett uppenbart brottsoffer och var i en utsatt position, men trots det ställer sig Stockholms tingsrätt på mannens sida och ger honom i dag vårdnaden om barnen. Motiveringen är att de bott hos honom längst. Barnen lämnas nu med svensk rätt i ryggen hos en man som är kapabel att våldta minderåriga och accepterar barnäktenskap.

De båda fallen visar att problemen med barnäktenskap inte försvinner bara för att vi förbjudit det. Så mycket mer hör detta till som inte täcks av nuvarande lagstiftning. Trots förbud kommer äktenskap med barn att planeras, och även olagliga äktenskap leder till barn som behöver vårdnadshavare. Vi måste klara av att hantera detta hedersrelaterade problem. Brottsoffrens rätt i denna ofta invandrade och utsatta grupp måste tas till vara, både för deras egen skull men också för att problemet med barnäktenskap ska kunna försvinna.