Den 28 augusti 2018 publicerade Stockholms Handelskammare en skatteanalys över hur regeringens skatteförändringar har fördelats över landet. Analysen visar att skattereformerna har slagit olika hårt beroende på var i landet som man bor. Det finns med andra ord stora regionala skillnader i hur mycket extra skatt som var och en av oss betalar, både i total effekt och per person i olika delar av landet. Det är givetvis inte bra.

De skattereformer som har analyserats är ett urval av de skatteförändringar som S+MP-regeringen har genomfört under perioden 2014-2018, bl.a. energiskatten och koldioxidskatter för bensin, diesel och olja, försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, höjd fordonsskatt för lätta fordon och höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag).

Av analysen framgår att skattebelastningen, det vill säga länets andel av den totala skatteeffekten delat på länets befolkningsandel, är oproportionerligt stor i Norrbotten. Norrbottningarna påverkas mer än 10 procent högre än vad som är motiverat sett till befolkningsmängden i länet. Skatteförändringarna slår bara hårdare mot Stockholms län – och det är marginellt (13 procent).

Norrbotten har dessutom fått den högsta förändrade skatteeffekten per sysselsatt i hela landet. Den förhöjda skatteeffekten för en löntagare i Norrbotten är 12 377 kronor per år. Stockholm är tätt efter på 12 368 kronor per år. Det är nästan 1 000 kronor mer per person än rikssnittet (som ligger på 11 510 kronor per år).

I Gällivare är den förhöjda skatteeffekten per person nästan 5 000 kronor mer än den genomsnittliga skatteeffektshöjningen per sysselsatt i landet – hela 16 019 kronor per år. Gällivare har därmed drabbats av den näst högsta skatteeffektshöjningen av alla Sveriges 290 kommuner. Endast Danderyd hade en högre skatteeffektshöjning.

Av Norrbottens kommuner ligger också Kiruna, Luleå, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur, Pajala, Jokkmokk, Övertorneå och Överkalix över rikssnittet när det kommer till skatteeffekt per sysselsatt. Löntagare i Kiruna har fått den femte högsta skattehöjningseffekten i landet.

Det är mycket problematiskt att regeringens skattepolitik har slagit så olika beroende på var i landet man bor – det blir helt enkelt orättvist. Det är såklart också mycket bekymmersamt att effekten av skatteförändringarna har blivit oproportionerligt stor just i Norrbotten. På många ställen i vårt län, t.ex. i Gällivare, finns en arbetskraftsbrist och regeringen borde göra det mer attraktivt för människor att bo här – och i varje fall inte tvärtom.

Om du också tycker att det är dags att byta bort regeringens Norrlandsfientliga politik – rösta på moderaterna och kryssa mig till riksdagen på plats nr 5 på valsedeln!

Anna Alriksson (M)

Riksdagskandidat, 1:a ersättare till riksdagen