Primärvården framställs ofta som svaret på Region Norrbottens problem och utmaningar.

Primärvården ska avlasta sjukhusen och framförallt den överfulla akutmottagningen på Sunderbyns sjukhus. Den ska förbättra tillgängligheten. Den ska öka kontinuiteten för patienterna. Den ska bidra till bättre folkhälsa. Den ska lösa bemanningsproblemen. Primärvården ska rädda sjukvårdens ekonomi.

I tal och debattartiklar återkommer regionledningen ständigt till hur viktigt det är med denna omhuldade verksamhet. Men hur primär är primärvården egentligen?

När allt kommer omkring verkar det i första hand inte vara till primärvården som patienterna ska vända sig för att få den hjälp de behöver.

Som framgått i veckan så kan det snart vara slut med kvällsöppet på Luleås enda jourcentral. Frågan om att begränsa öppettiderna utreds just nu, och till Kuriren (8/1) uppger närsjukvårdschefen Kristina Myhr Eriksson att ”fokus är på hög tillgänglighet dagtid”.

Strax före jul stängdes även Porsöns vårdcentral.

Regionen kan knappast bli överraskad om ännu fler patienter söker sig till akuten på Sunderbyns sjukhus, när sjukvården nu görs ännu mer svårtillgänglig. Det låter varken billigt eller praktiskt.

Verkligheten visar att patienterna i hög grad har börjat lämna den del av primärvården som drivs av regionen.

Enligt en artikel i Läkartidningen (12, 2017) så hade de privata hälsocentralerna i Norrbotten i fjol en ökning av listade patienter med 14,8 procent (nästan 5 000 patienter). Läkarbesöken hos de privata aktörerna ökade med 7,3 procent jämfört med året innan, medan läkarbesöken hos regionens egna hälsocentraler minskade med 7,1 procent.

Även övriga besök på hälsocentralerna uppvisar samma trend, enligt Läkartidningen. Hos de privata aktörerna har de ökat med 14,5 procent medan besöken på de regiondrivna hälsocentralerna har backat med 3,8 procent jämfört med 2016.

Det är hög tid att tänka om. Är Region Norrbotten verkligen lämpad att driva de hälsocentraler som man i dag har ansvar för?

I stället för att fortsätta med minusresultat efter minusresultat och hyrläkare efter hyrläkare på samma ohållbara sätt – och hoppas att det helt plötsligt ska börja fungera – så kunde man prova en organisationsform som faktiskt är beprövad. Och undan för undan låta privata företag ta över ansvaret för hälsocentralerna.

Då skulle regionen kunna fokusera på att ställa kvalitetskrav på hälsocentralerna – eftersom man inte klarar av att driva dem. Och primärvården i länet kan bli primär för de aktörer som driver den.