Debatt Staten har beslutat om ett extra bidrag till landstingen för att öka patientens tillgänglighet till sjukvård, till sköterske- och läkarbesök. Norrbotten får 73 miljoner. Det är alltså dags för en konkret insats för att förbättra läget för norrbottningarna.

Norrbottningarna har ett av de sämsta hälsolägena i landet, vår sjukvård är ojämlik ur detta perspektiv. Medellivslängden är lägst i landet, beroende på hög dödlighet i de flesta tillstånd. Norrbottningen har sämst förtroende för primärvården i landet - inte så konstigt efter många års "kräftgång" och uteblivet hälsoarbete. Många uppföljningar av svåra tillstånd, kroniska sjukdomar har fått anstå, eller utförts med låg kvalitet och effektivitet på grund av läkarbrist.

Norrbotten har en av landets svåraste situationer på läkarsidan i primärvården. Norrbottningen saknar i allmänhet tillgång till fast läkarkontakt och det är svårt att få läkartid oavsett tid på dygnet. En utvärdering från landstinget 1994 visade att primärvården då fungerade väl utan nämnvärda köer, att läkar-/personaltillgången var god, men sedan dess har det gått u tför. Nu är antalet allmänläkare i nivå med det som planerades 1974 (!). Det finns alltså nu 67 heltidstjänster bemannade av allmänläkare, och det är ett vakansläge på drygt 50 procent. De utbildningsläkare (ST) som finns i systemet kommer kanske att hjälpligt överbrygga framtidens pensionsavgångar, men bristen kommer att fortsätta tiotals år ytterligare om inget görs nu. Norrbotten har dessutom lägst andel sjukhusläkare i landet.

Forskning visar att när en befolkning har tillgång till fast läkare med kontinuitet i primärvården, så blir det färre onödiga sjukhusbesök och inläggningar på sjukhusen, och hälsoläget förbättras.

Med ett riktat statsbidrag, så finns alltså nu möjligheten att i stället för att bygga ut redan stora lednings- och kontrollsystem, satsa på i första hand sjuksköterskor på sjukhus och på allmänläkare i primärvård. Detta skulle skapa större trygghet för norrbottningarna, ökad tillgänglighet till viktig sjukvård och återställa vår roll från 1990-talet, när primärvården i Norrbottens presenterades som "Ljuset från Norrbotten sprids söderut".

Distriktsläkarföreningen i Norrbotten, yrkesförening inom Sveriges läkarförbundRobert Svartholm, ordförande, Lisa Zakrisson, Gunilla Engström, Urban Mikko, Petri Räisänen