Insändare Luleåborna har ingen nytta av att ha till exempel Rikshem och Hemsö AB som mellanhand för att tillhandahålla lokaler för kommunens behov. Deras vinster för detta får Luleås skattebetalare lägga upp.

Om Luleå kommun själv äger de lokaler som behövs i verksamheterna  avskrivs  kostnaderna successivt och belastar driftkostnader för verksamheten.

När byggkostnaderna är avskrivna så blir det sedan billigt.

Detta inträffar aldrig om man inte äger lokalerna. Då styr marknaden hyreskostnaderna. 

De flesta lokaler som (M) och (S) nu vill ta ur bruk är eller är nära helt avskrivna.

Alla som köpt en bostad vet förmodligen också  att de får ekonomisk hjälp av inflationen med att minska  värdet på de lån som skall återbetalas.

Samma sak gäller för  kommuner om de äger sina lokaler.

Kommuner får dessutom lån  till villkor som företag och privatpersoner bara kan drömma om.

Men ... så länge som strategibeslutet som Luleå kommun tog i juni 2015 är i kraft  så består hotet mot bland annat kommunens närskolesystem och starkt ökade kostnader för kommunens lokalförsörjning.

Allt medan Rikshem och Hemsö AB tillåts sko sig på skattebetalarnas bekostnad.

Lars Brännberg