DEBATT

Arbetsmarknaden i Norrbotten förändras. Jobb försvinner, samtidigt som nya tillkommer och andra står tomma år efter år. När företag och offentlig sektor söker kompetens med ljus och lykta får allt fler chansen till en ny karriär. Särskilt unga, utlandsfödda och seniorer har numera anledning att vara optimister. Det är slutsatsen när vi sammanställt SCB-statistik över hur kompetensföretag utvecklas på den lokala arbetsmarknaden i Norrbotten.

Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen) organiserar företag inom bemanning, rekrytering, omställning och andra HR-tjänster. För att få en tydligare bild av utvecklingen av vår bransch och lokala arbetsmarknader har vi bett SCB sammanställa statistik över hur företag och medarbetare i våra branscher utvecklats under åren 2011-2016.

I Norrbotten ser vitre tydliga trender:

1. Alltfler unga börjar arbetslivet som konsulter. I Norrbottens län är 44 procent av våra medarbetare under 25 år, och antalet under 25 som arbetar i våra företag har ökat med 26 procent 2011 - 16. Det innebär att de får se flera olika arbetsplatser och utvecklas snabbt, samtidigt som de har kollektivavtal och försäkringar på första jobbet.

2. Allt fler äldre stannar i arbetslivet som konsulter. I Norrbottens län har våra medarbetare över 65 nästan blivit åtta gånger fler mellan 2011 och 2016. Gruppen arbetande seniorer är viktig att locka särskilt för offentlig sektor, men många arbetande pensionärer föredrar att ha bemanningsföretag som arbetsgivare med mer frihet och makt över den egna tiden.

3. Allt fler utlandsfödda får en chans i det lokala arbetslivet. Var tionde medarbetare i Norrbottens län är nu född utanför Sverige, och denna grupp har ökat med 61 procent i vår bransch under åren 2011 - 2016.

2016 var nästan 2 300 personer anställda i kompetensföretag i Norrbottens län, och vi uppskattar att vi därutöver rekryterar runt dubbelt så många årligen till andra arbetsgivare i regionen. Våra medlemmar stöttar det lokala näringslivet med att lösa kompetensproblem och genom att erbjuda mer flexibla scheman och arbetssätt lockar vi senior kompetens tillbaka till skolan och vården.

Idag är företag inom omställning, rekrytering och bemanning centrala för att få regionens arbetsmarknad att fungera, för såväl individer som arbetsgivare. Efterfrågan på kompetens och innovation är fortsatt stor, och vi ser fram emot att jobba för ett ännu mer inkluderande arbetsliv i Norrbotten.

Martina Elfgren Lilja

Tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen

Eva Domanders

Styrelseordförande Kompetensföretagen