I dagarna samlas fastighetsbranschen i Umeå när Business Arena har sin årliga mötesplats. Det är kanske ingen angelägenhet för alla, men en av frågorna som kommer att debatteras är det: läget på bostadsmarknaden. Idag hörs röster om att vi byggt för mycket, och att vi måste slå av på byggtakten. Inget kan vara mer fel. Vi behöver bygga mycket under lång tid. Men vi måste hitta nya lösningar så att fler människor kan få möjlighet till ett eget hem.

Bostadsmarknaden har i stort gått från ett exceptionellt tillstånd, när allt hyrdes ut eller såldes på en sekund, till ett mer normalt, när allt säljs inom sinom tid. Men i stort har nästan inget hänt; grundproblemen består: bostadsbristen är påtaglig i stora delar av landet. Ta till exempel Boverkets rapport för 2017 som visade att 255 av landets 290 kommuner har underskott på bostäder. Det tar lång tid att bygga ikapp många års försummat bostadsbyggande. Och vi behöver bli bättre på att utnyttja redan byggda bostäder.

En av landets kommuner som brottats med bostadsbrist under en längre tid är Luleå. Men i Luleå har byggandet mer än dubblerats på bara ett par år. Det ökade byggandet är mycket välkommet. Men det löser inte det samhällsproblem vi har såväl i Luleå som i stora delar av landet: unga människor som får det allt svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. Lönerna må ha stigit och räntorna må vara låga, men höga hyror i nyproduktionen, amorteringskrav och bolånetak stänger effektivt ute hushåll.

Samtidigt tornar två stora orosmoln upp sig på bostadshimlen. De statliga utredningsförslag som finns i paketeringsutredningen och det förslag som finns om ränteavdragsbegräsningar kommer öka kostnaderna för att bygga och förvalta bostäder. De försämrar förutsättningarna rejält för bostadsutveckling, inte minst för hyresrätter. Tajmingen är svårslaget dålig.

Men stora bostadsutvecklare som HSB måste också bidra. Vi planerar att bygga omkring 2000 bostäder per år runt om i landet de närmaste åren. Våra planer ligger fast trots debatten om en svalare bostadsmarknad. Men de avgörande nycklarna för att fler ska komma in på bostadsmarknaden sitter regering och riksdag på. Här följer fem stöttepelare till en ny social bostadspolitik:

1) Blocköverskridande bostadspolitisk överenskommelse. Det är grunden för att skapa en långsiktig social bostadspolitik som håller över tid.

2) Ge unga möjlighet att äga sin bostad. Vi behöver ett stöd till bosparande och startlån till den första bostaden.

3) Reformera bostadsbidraget. Det bör utvecklas så att fler hushåll kan ta del av det och få möjlighet till ett boende som passar behoven bättre.

4) Förändra flyttskatten. Flyttskatten leder till inlåsningseffekter och att vi inte utnyttjar de bostäder som finns effektivt.

5) Smartare stadsplanering. Det krävs ett tydligare helhetsansvar för utvecklingen i utsatta områden.

Sverige behöver fortsätta bygga mycket. Men vi behöver också en sammanhållen bostadspolitik med stabila spelregler. Det är vår skyldighet mot kommande generationer som behöver någonstans att bo.

Anders Lago,

förbundsordförande

Mattias Lundström,

vd HSB Norr