Elbrist. Ordet har gått från att vara något man läser i tidningen som har hänt i tredje världen. Men snart kan det vara årets ord. Varken elproduktion eller distribution håller måttet längre och stora investeringar har redan uteblivit då företagen inte kunnat garanteras el. Om den svenska elbristen är en storbrand så avser nu regeringen att försöka släcka den med en spann vatten.

Problemet är mångfacetterat. Omställningen av Sverige till ett så klimatneutralt samhälle som möjligt, något vi dessutom ska gå i bräschen för, innebär att alltfler saker ska drivas med el. Det gäller alltifrån industrin till transportsektorn. Elbehovet pekar spikrakt uppåt, men elproduktionen pekar nedåt.

Regeringen gör därtill sitt yttersta för att hindra elproduktion. Flera kraftvärmeverk kommer att lägga ned sina verksamheter på grund av regeringens nya skatter. Detta gör att elbristen i storstadsregionerna blir än mer akut.

Det andra stora bekymret för svensk eltillgång är elnätet. De byggdes fram till 1980-talet och därefter har det inte hänt så mycket. Underdimensionerad är bara förnamnet. Det är ett enormt problem givet att elen inte primärt produceras där den konsumeras. Kapacitetsbristen i elnätet är just nu det största problemet för svensk energiförsörjning. Det går helt enkelt inte att få fram el dit den behövs, stamnätet räcker inte till.

Och det är ingenting som byggs ut bara så där. Det är inte ovanligt att det tar 10–12 år från beslut till att stamnätet är på plats. Regeringen har dock upplysts om detta och tillsatt en utredning som nu har presenterat sina resultat. Moderna tillståndsprocesser för elnät heter utredningen som energiminister Anders Ygeman har förklarat ska lösa alla problem.

Utredningen har dock redan sågats av sina egna experter. Den tar nämligen inte i beaktande hur de rättsliga processerna kan kortas. Förslagen om att förenkla processen kan möjligen kapa ett eller kanske upp till två år från den totala tiden. Det är fortfarande långt ifrån godkänt. Tvärtemot den uttalade ambitionen inför regeringen hela tiden nya krav som förlänger processen ytterligare.

Åtskilliga stora investeringar har redan uteblivit i Sverige på grund av elbristen. Nyligen rapporterades att Pågen avstår att expandera sin fabrik i Malmö. Enligt ett internt pm från elnätsföretaget Ellevio som nyhetstjänsten Fplus har läst riskerar nu Stockholms elva nya tunnelbanestationer att inte kunna tas i bruk. Det är en av många satsningar som går om intet på grund av regeringens huvudlösa politik.

Att med ena handen försöka tvinga fram ökad elanvändning och med andra handen orsaka elbrist är oansvarigt och inkompetent.