Sveriges mammor och pappor bestämmer gärna själva över sin föräldraledighet. Ny forskning visar dessutom att genom att tillföra mer frihet i form av dubbeldagar, alltså då båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet samtidigt, så förbättras mammans hälsa märkbart. Bara dessa två faktum, att föräldrarna både vill ha det och mår bra av det, borde räcka för att övertyga om att ökad frihet i föräldraförsäkringen är en vinst för alla. Kanske särskilt för barnen.

När Sifo för några år sedan gjorde en undersökning om attityder kring föräldraförsäkringen svarade ca 80 procent av de tillfrågade småbarnsföräldrarna att ”Det bör vara helt upp till familjen att bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas mellan mamman och pappan”.

Från 2012 har det funnits möjlighet för föräldrar att ta ut dubbeldagar. Reglerna tillåter att båda föräldrarna är hemma i sammanlagt 40 dagar, till skillnad från innan 2012 då det bara var 10 dagar i samband med förlossningen. Att familjen får möjlighet att identifiera extra sårbara perioder och stötta varandra när det behövs, låter inte bara bra i teorin utan den gynnsamma effekten är också bevisad i forskning.

En studie från forskare vid Stanford University som undersökt effekterna av reformen med dubbeldagar kommer fram till att det gynnade mammans hälsa att pappan kunde vara hemma några dagar under hennes ledighet. Användningen av antibiotika minskade med 11 procent, risken att behöva uppsöka sjukhus eller specialist för vård av förlossningsskador föll med 14 procent och uttaget av ångestdämpande läkemedel minskade med hela 26 procent. Dessa positiva effekter har heller inte medfört ökade kostnader, då antalet lediga dagar är konstant.

Innan reformen behövde ena föräldern sjukskriva sig från sin föräldraledighet för att den andra parten skulle kunna ta ut föräldradagar. Det gjorde det krångligt och innebar troligen att många väntade tills någon redan blivit sjuk, i stället för att använda det i förebyggande syfte.

Tanken bakom en stark styrning av uttaget av föräldradagarna är att kvinnor inte förväntas ta långsiktigt fördelaktiga beslut själva. Men om man har uppfattningen att kvinnor är lika rationella som män, borde det vara rimligt att ge dem makt över sitt eget föräldraskap. I slutändan är föräldraledigheten till för barnen. Att göra den friare är uppenbarligen bättre för föräldrarna och därmed oundvikligen även för barnen.