I Järva hörde jag Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet slå sig för bröstet och försöka övertyga deltagare och åhörare/väljare, om hur fantastiskt Sverige utvecklats sedan de intog Rosenbad, för snart 1 300 dagar sedan. Ingen nämnde att:

Sverige i dag präglas av försämrade kommunikationer, flyget läger ner linjer, järnvägen klarar inte av klimatet och kan inte hålla tider och service, bilismen är klassad som farlig för det mesta och ska begränsas. Försvaret klarar inte sina uppgifter, polis och rättsväsende tappar människors förtroende.

Fler dör i vårdköer än i trafiken. Världens högsta skattetryck räcker inte till för att garantera välfärd för alla. Allt fler företag investerar i andra länder och arbetstillfällen minskar. Att tjäna pengar är oacceptabelt i de röd-grönas Sverige. Vinst är något som bör motverkas i alla dess former.

Om någon känner igen beskrivningen och instämmer borde den nuvarande röd-gröna regeringskartellen absolut inte få förnyat förtroende. Om valet blir som senast kommer alla dessa plågor att förstärkas ytterligare. De löftena är troligen de enda säkra.

Om man gör som man alltid har gjort, blir det aldrig någon förändring.

Detta är den verklighet många i Sverige beskriver och upplever i dag.

Låt det inte bli ett bestående tillstånd i nationen.

Tommy Eriksson

Författare och samhällsdebattör, Luleå