När den statliga fastighetsskatten på 1 procent av taxeringsvärdet avskaffades år 2008 och ersattes av en kommunal fastighetsavgift på 0,75 procent av fastighetens taxerade värde, så förseddes denna avgift med ett tak vid en knapp miljon kronor i taxeringsvärde. Vid det taket slutade avgiften stiga. När fastigheter ökar i taxeringsvärde så får det tre effekter.

Först och främst ökar avgifterna enbart för dem med förhållandevis lågt värderade hus, medan de som äger fastigheter som redan slagit i taket sitter i säkert bo. För det andra slår fler fastigheter i maxtaket, och avgiften blir mer enhetlig. Sist men inte minst ökar intäkterna till den kommun som fastigheten ligger i, som till skillnad från staten har faktiska kostnader kopplade till fastigheterna.

När SVT Nyheter (6/3) rapporterar ”Landsbygden betalar för skattesänkning i storstäderna”, är det delvis missvisande. Avgifterna går direkt till de egna kommunerna och påverkar således inte varandra. Men det förändrar inte det faktum att den kommunala fastighetsavgiften, tvärt emot intentionerna, i stora delar av landet blivit en ökad belastning för fastighetägarna.

I Gällivare, Pajala och Arjeplog har kostnaderna ökat med över 50 procent sedan fastighetsskatten ersattes med en kommunal avgift. I Kiruna har kostnaderna stigit med hela 76 procent.

Den kommunala fastighetsavgiften är verkligen inte perfekt. Men minns samtidigt att det gamla systemet hade helt orimliga konsekvenser. Äldre människor med låg pension, som plötsligt fick sina villor upptaxerade, kunde tvingas ta lån för att ha råd att betala fastighetskatt, om de nu fick lån. Många tvingades sälja sina hus för att kunna betala skatten.

Den gamla statliga fastighetsskatten drev vanligt folk med vanliga inkomster från hus och hem. Men nu blir det så att en fastighetsägare i Norrbottens inland som först inte märkte mycket av fastighetsskattereformen, tvingas stå ut med en höjning av den kommunala fastighetsavgiften som den som har ett dyrare hus (och redan har slagit i maxtaket) slipper.

Elva år efter den trubbiga och orättvisa fastighetsskattens avskaffande är det fortfarande mycket kvar att göra åt bostadsbeskattningen. För frihetliga partier som värnar landsbygden och vill göra inbrytningar i nya väljargrupper är det bäst att snabbt agera.