I april 2019 startade vi bygget av en ny väg vid de besvärliga Muorjevaarabackarna, där tung trafik ofta blir stående vintertid. För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten bygger vi därför en ny 2,7 kilometer lång väg öster om befintlig väg. Arbetet ska vara klart hösten 2020. När vi utrett hur vi ska få en framkomligare väg, så har vi kommit fram till att nybyggnation är det bästa alternativet.

I Jönköping värms vägen upp via returvatten från fjärrvärmenätet, något som inte är möjligt i Muorjevaara.