Insändare Det finns ingen äldreomsorg kvar i Luleå kommuns äldreboenden. Äldreomsorgen finns enbart kvar inom hemtjänsten. Luleå kommuns cyniska satsning på så kallade äldreboenden är i praktiken en utslussning direkt från hemtjänsten till boende på livets slutstation. Visst, det finns ambitiösa program men det finns ingen personal att utföra till exempel dagliga promenader. På den största slutstationen, Bergviken, ska bemanningen vara tre undersköterskor per avdelning. Sedan flera år är bemanningen normalt två personer. De är inte undersköterskor.Det fungerar helt enkelt inte.

Ugglan