Lars Pekka har helt rätt, gamla beprövade metoder att bygga hus, lador och ladugårdar fanns hos de äldre. När snödjupet bedömdes, av deras erfarenhet, att insats var nödvändig för att undvika att någon byggnad kollapsade, då skickades vi ynglingar (13-17 år) ut att skotta taken.

Det fanns en metod att dra med en tråd, en yngling på taket och en på marken. Ibland åkte då hela sidan ner, och man slapp skotta. Ibland följde den på taket med ner till marken, då var det bara klättra upp igen.

Jag har inget minne av att rasade tak var något som hände ofta, utan väldigt sällan.