Debatt Oavsett var i landet du bor så ska du i hela Sverige få undervisning av utbildade och behöriga lärare. Kunniga lärare med höga förväntningar på varje elev är den viktigaste faktorn för att kunskapsresultaten ska fortsätta att öka.

 

Lärarbristen slår extra hårt i vårt lands glesbefolkade delar. Därför behöver fler lärare utbildas i hela landet. Men det räcker inte. Mer behöver göras för att säkerställa att alla elever får undervisning av behöriga lärare och därför föreslog regeringen nyligen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen. 

 

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya bestämmelserna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas.

 

Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare. Där avstånden är långa och elevunderlaget litet är det svårare att hitta behöriga lärare i alla ämnen. Att möjliggöra fjärr- och distansundervisning i större omfattning är ett viktigt steg för att säkerställa likvärdiga villkor för alla barn.

 

Frågan om större möjligheter till fjärr- och distansundervisning är en av de påverkansfrågor vi socialdemokratiska ledamöter från Norrbotten drivit på gentemot departement och regering under en längre tid. Nu är vi snart i mål med frågan och jag är glad över att det kommer att ge bättre förutsättningar till bra utbildning för fler elever, så bygger vi ett starkare samhälle.