Journalisten och författaren Po Tidholm tar i "Läget i landet - 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror" (Teg Publishing, 2017) ett välkommet grepp kring landsbygdsproblematiken. Det är svårt att inte skriva under på att svensk glesbygd sakta men säkert har förskjutits till att inta rollen som "den andra" där det urbana Sverige utgör normen.

Po Tidholms svärta är väl skarp när han hävdar att livet på landsbygden framställs som en kuriositet i livsstilsmagasin och ett rekreationsområde för stressade storstadsbor. Samtidigt är det ett demokratiskt dilemma att journalistiken sakta men säkert har rullats tillbaka från landsbygden. Att inte ha någon bevakning på plats bidrar till spridningen av en skev bild.

Runt år 1930 bodde det ungefär lika många i staden som på landsbygden, sedan fortsatte kurvorna i motsatt riktning. Idag bor ungefär 85 procent i staden och 15 procent på landsbygden. I takt med att det moderna Sverige växte fram tappade vi någonstans på vägen medvetenheten om att landsbygden göder oss med mat, energi, timmer och stål.

Po Tidholm anlägger ett vänsterperspektiv. Under folkhemmets kraftigaste utvecklingsfas lämnades ingen del av Sverige åt sitt öde. Samhällsservicen fanns där. Nådastöten mot en aktiv regionalpolitik från centralt håll kom, enligt Tidholm, i samband med EU-inträdet. Ett statligt, centraliserat Stockholmsperspektiv byttes mot EU:s regionpolitik där det blev upp till regioner och kommuner att klara sig själva. Regionerna tvingades lyfta sig själva i kragen och kommuner med vikande befolkningsunderlag drog igång reklamkampanjer där det erbjöds närhet till naturen, bra miljö för barnen och ett blomstrande näringsliv. Problemet är att den glättiga bilden inte stämmer med vad människor upplever i sin vardag.

Men Po Tidholm ger oss inga nycklar till hur man ska vända den negativa utvecklingen. Han skriver inte om den företagsamhet som skapar arbeten långt från allfartsvägarna och om den jobbskapande turismen. Ett uttåg ur EU skulle ju nästan innebära slutet för en liten exportberoende nation som Sverige.

Kanske värnade vänstern om landsbygden förr, men de för landsbygden positiva förslag som nu lanseras är resultatet av den blocköverskridande landsbygdskommitténs arbete. Dit hör utlokaliseringar av offentlig service och utbyggnad av bredband.Vid årsskiftet höjdes återigen skatten på bensin, flygskatten är på ingång liksom skärpta regler för skogsbruk. Det är inte med vänsterpolitik som vi löser dagens glesbygdsproblematik.