Insändare Skolor i byarna kostar alldeles för mycket sett till det antal elever som finns och det blir på bekostnad av alla elever i Luleå kommun. Är en kostnad på 1500 miljoner kronor rimlig för cirka 30 elever när de inte har tillgång till kurator, skolsköterska eller specialpedagog? De får inte heller tillgång till hemkunskap, musik, idrott eller slöjd i lämpliga lokaler av utbildade pedagoger utan dyra bussresor. Bussresor får inte heller räknas in i den ordinarie undervisningstiden, vilket innebär långa skoldagar. Åldersblandade elevgrupper är också oerhört personalkrävande om man ska kunna tillgodose alla elevers individuella behov. Små skolor kan inte hålla den kvalitet som krävs. Bosätter man sig i en by måste man väl ändå vara medveten om att det innebär både bil- och bussresor. Starta friskola om ni vill behålla era skolor!

Lilla My