Regeringen har lämnat sin landsbygdsproposition. Från Norrlandsförbundets sida har vi följt den parlamentariska landsbygdskommittens arbete på flera sätt, i samtal med utredningens huvudsekreterare, dialogmöte i Västerbotten tillsammans med länsstyrelsen och möte med hela kommittén. Vi har också yttrat oss i remissen över slutbetänkandet.

När vi läste delbetänkande och slutbetänkande från kommittèn kunde vi se att många frågor och initiativ vi fört fram från Norrlandsförbundet kändes igen.

När jag nu läser propositionens texter finns många bra formuleringar och goda föresatser, som berör flera av de frågor Norrlandsförbundet arbetar med och driver gentemot politiken.

Det handlar om att Sveriges landsbygder är olika, för Norrland betyder det inte minst att vi har de långa avståndens förutsättningar att hantera.

Vi har efterlyst bättre politisk styrning och helhetssyn i politiken och statens ansvar för närvaro i hela landet. Vi vill ha regionalt och lokalt inflytande, vi ser civilsamhällets betydelse och det faktum att utveckling skapas lokalt.

Tillgång till kapital och kompetens lyfter vi fram från förbundets sida, vi betonar infrastrukturens och transportsystemets betydelse. Digitaliseringen ger nya möjligheter för bättre förutsättningar i de långa avståndens Norrland.

Vi har påtalat vikten av offentlig och kommersiell service och att prova nya lösningar.

En lyckad integration hjälper till att påfolka Norrland.

Men, det är fortfarande ord och texter. Ambitionerna är goda, vi hoppas viljan finns att i det politiska verkstaden denna gång snickra till en sammanhållen politik för Sveriges alla landsbygder, där Norrland är en bra bit.