Många av oss som bor i Kiruna kommun älskar att vara ute i den fantastiska natur som ligger runt hörnet och omkring oss. Renskötarna har den som sin arbetsplats. Resten av Sverige och världen reser hit för att njuta av den och vissa flyttar hit för den! Och det är fantastisk att se att kommunen får nya yngre invånare, för vi behöver fler för att kunna ta hand om våra äldre i en inte alltför avlägsen framtid. Vi i Vänsterpartiet Kiruna vill se att naturen ska kunna komma alla som finns här till del, men det kräver att vi tar ett ordentligt grepp om alla olika intressen.

Friluftslivsdebatten i Kiruna kommun har kommit att handla mycket om skoteråkning. Detta är en viktig debatt, med många intressenter. Vi vill däremot trycka på att inte bara skoteråkandet är viktigt, vilket behöver synliggöras. Vem tänker till kring cyklisternas förutsättningar, vad med vinterbadarna och fjällklättrarna? Fågelskådarna och orienterarna, behöver de någon som bevakar sina intressen? Vad med kanotisterna? Vi anser att kommunen måste ta ett helhetsgrepp när det gäller friluftsfrågorna, vilket kan göras genom ett upprättande av en Friluftsplan. Detta för att tydliggöra mål och ambitioner med det rörliga friluftslivet för att kunna göra en långsiktig satsning. Detta är en demokratifråga, det är inte hållbart att det är de som skriker högst som skall få kommunens fokus, utan det är det offentligas ansvar att låta allas röst bli hörd. Kiruna kommun är visserligen på god väg i arbetet med en attraktiv och tätortsnära natur, bl a genom satsningarna kring Luossavaara. Vi ser hur relativt små insatser lett till ökad friluftsaktivitet hos Kirunaborna, vilket sporrar oss till nya medvetna satsningar i form av en tydlig och bred plan som innefattar ytterligare aktiviteter och naturområden. Lyckas vi med detta kommer Kiruna bli en än attraktivare stad att leva och utvecklas i.

Vi vill ha en tillgänglig natur för alla – inte bara för några få.