Debatt Miljöpartiet i Luleå vill att vegetarisk mat ska finnas i buffén på alla grundskolor i Luleå och att vegansk mat ska erbjudas till alla elever i hela Luleå kommun. Att minska köttätandet är bra för hälsan, djuren och planeten, samtidigt som köttproduktion står för en femtedel av utsläppen som idag ser ut att leda till katastrofala klimatförändringar.

Det är positivt att Sveriges miljöpolitik har tagit fart med Miljöpartiet i regering och det ser bra ut för framtiden att vi nu återigen har en regering där Miljöpartiet ingår. Men samtidigt som Sverige är världsbäst på klimatarbete enligt internationella rankningar visar samma mätningar att inget land gör tillräckligt för att begränsa jordens uppvärmning till två grader. Även Luleå kommun har ambitiösa klimatmål som kräver en upptrappning av åtgärderna, istället för en inbromsning.

Vi har under flera månader kunnat följa Greta Thunbergs kampanjande världen över för att få oss vuxna att ta ansvar för klimatet. Det är hoppfullt, om än också skrämmande, att höra henne prata om vikten av att vi gör något nu. Att höra henne säga det som borde vara så självklart för alla: vi måste stoppa växthusgaserna snarast om inte nästa generation ska få en ännu större katastrof att hantera. Det positiva är att det finns något att göra. Politiken har sitt ansvar att fylla, men varje individ kan också göra skillnad och tillsammans blir det kraftfullt. Politiken ritar kartan, tar bort hinder och hjälper till med extra vägvisning vid svåra val. Varje individ följer kartan och hittar förhoppningsvis vägar som leder till klimat besparingar som fungerar för varje person.

En femtedel av utsläppen av växthusgaser kommer från animalisk livsmedelsproduktion. Skövling av skog för att göra plats för att producera mat till djur i livsmedelsindustrin är en av de stora bovarna. Rapporter om hållbar livsmedelskonsumtion talar om en minskning av den dagliga köttmängden från 200-250 gram per person och dag till totalt 84 gram animaliska produkter plus 250 gram mjölkprodukter per person och dag. Denna konsumtion av animaliska livsmedel beräknas som hållbar både för planeten och individens hälsa denna förändring kommer kräva stöd och vägledning.

För att hjälpa lantbrukarna att ställa om till ett klimatsmart, fossilfritt och konkurrenskraftigt jordbruk, som också blir en stomme i det civila försvaret, behöver självklart konsumtionen av närodlad mat öka. Här kan kommuner och regioner spela en viktig roll, genom att se till att den mat som köps in till allt större del är närodlad och växtbaserad. Vi ser en utveckling kring detta i Luleå som är positiv och den vill vi driva på.

Genom att stimulera till ett nytt sätt att fördela maten på tallriken, där de växtbaserade valen utgör basen och köttet ses som ett tillbehör, kan kommuner och regioner hjälpa varje individ till att se nya möjligheter i att i sin vardag hjälpa vår planet att överleva och på köpet lägga grunden för en bättre hälsa. För även om det idag sker en explosionsartad ökning av växtbaserade produkter på marknaden, så kan det fortfarande vara svårt för den enskilde att hitta rätt bland nya recept och ingredienser. Kartan från politiker behöver bli ännu tydligare.

Att vegetariskt blir norm borde vara självklart för många verksamheter, inte minst skolor. Att Luleå kommun gör sig känd för att stoppa veganmat i skolor är ett nederlag. Därför tycker vi i Miljöpartiet de gröna i Luleå att vegetarisk mat ska finnas i buffen på alla grundskolor i hela Luleå kommun och att vegansk mat ska erbjudas till alla elever i hela Luleå kommun.

Paulina Koskenniemi, gruppledare

Miljöpartiet de gröna i Luleå