Idag kommer moderata kvinnor synas på gator och torg lite varstans i Sverige, i Norrbotten närmare bestämt på Skördemarknaden i Boden.

Varför, och är det verkligen nödvändigt att organisera sig i ett parti som en ”intressegrupp” (läs kvinnor) i dagens Sverige? JA! Även om vi har gjort stora framsteg i jämställdhetsarbetet i Sverige är jämställdhetsfrågor är ett evighetsarbete, ett projekt som ständigt behöver näring, förnyelse, reflektion och framförallt samhällets uppmärksamhet.

I år har vi valt att nationellt fokusera på att uppmärksamma hur vi vill att den utsatthet som har uppstått genom att sexualbrottsligheten har ökat så oerhört markant i vårt land ska bekämpas. Vi vill påminna om att i den senaste nationella trygghetsundersökningen har framförts att nästan 40 procent av de tillfrågade kvinnorna känner oro för att utsättas för överfall eller misshandel och att nästan lika många väljer en annan väg eller ett annat färdsätt hem på grund av oron att utsättas för brott. 40 procent!

Vi vill i helgen uppmärksamma de alarmerande siffror som trygghetsundersökningen visar: under tiden 2006-2017 har procentandelen av kvinnor som blev utsatta för sexualbrott ökat från 2,5 till 10,7 procent och för män från 0,4 procent till 1,6! Vi vill också påminna om att varje siffra i statistiken motsvarar ofattbart lidande, oro och är ett öronbedövande skrik efter hjälp. Jämställdhet är en frihetsfråga som berör såväl kvinnor som män.