Tror du Niklas Nordström att de ekonomiska problemen för byaskolor är lösta genom att sälja ut skolfastigheterna, som sen öppnas privat för fortsatt skola? Det spelar ingen roll vem som driver skola, kommunen eller privata aktörer. Kostnaderna för elever, fastigheter och undervisning betalas fortfarande av skattebetalarna.

Därför ska skolor drivas i kommunal regi. Det är miljömässigt bättre att transportera några lärare till skolan än att transportera tjugo gånger fler personer från byarna, och bättre för eleverna. Niklas Nordström är på väg att sälja ut alla kommunens tillgångar. Han gör oss till en fattig kommun.