Svar på Daniel Nilssons och Johan Bergs inlägg i Kuriren den 6 april.

Daniel Nilsson och Johan Berg från Arbetsförmedlingen har en lång utläggning om Arbetsförmedlingens utgiftsposter och menar att en nedläggning av Arbetsförmedlingen inte leder till en besparing på 80 miljarder kronor. Det har vi heller inte hävdat i vår debattartikel men det är Liberalernas syn att myndigheten behöver kraftigt rationaliseras. Vi behöver satsa på riktiga jobb och fokusera på de arbetsmarknadsprogram som fungerar så att personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden kan få ett första jobb.

En myndighet som omsätter 80 miljarder per år bör ha höga förväntningar på sig av Sveriges skattebetalare. Det finns jättemånga arbetsförmedlare som gör ett fantastiskt jobb men det är uppenbart att dagens system inte lämpar sig för att få de 300 000 personer som befinner sig i en utsatt arbetslöshet in i arbete. År 2017 lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka 3,5 miljarder till staten då myndigheten inte lyckades leverera de subventionerade anställningarna man ombetts tillsätta. En rationalisering av Arbetsförmedlingen är nödvändig dels för att skattebetalarnas pengar inte skall slösas men framförallt för att personer som behöver stöd och matchning ska få det stöd de har rätt till vilket vi ser när myndigheten inte lyckas tillsätta arbetsmarknadsprogrammen.

För att den nya myndigheten ska lyckas med utmaningen behöver uppdraget renodlats. Vi behöver minska omfattningen på myndigheten och fokusera på det som fungerar. Vi behöver dessutom inse att myndigheten inte ska ha ett ansvar för personer som inte behöver arbetsmarknadsåtgärder för att få ett arbete. För dem behöver privata matchningsaktörer ta ett större ansvar. Den nya Arbetsförmedlingen ska fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Parallellt med införandet av en smalare myndighet med skarpare fokus behöver vi införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för att underlätta omställningen och förenkla regelverket.

Riksrevisionen har vid ett flertal tillfällen poängterat att Arbetsförmedlingen behöver effektiviseras samt att myndigheten inte gör en kritisk avvägning ifall insatserna är värd kostnaden. Arbetsförmedlingen har nästan 15 000 anställda. Av dessa är 8 400 arbetsförmedlare. Undersökningar från Arbetsförmedlingen visar att av dem som lämnat myndigheten för ett arbete uppger endast fyra procent att en arbetsförmedlare bidragit till den processen. Det kan inte anses vara kostnadseffektivt.

Liberalerna vill hålla två bollar i luften samtidigt. Dels måste vi inse att Arbetsförmedlingen har behov av nystart med nödvändig rationalisering. Men vi behöver även inse att nyanlända, unga utan gymnasieutbildning och funktionshindrande inte får det stöd som behövs för att kunna konkurrera på lika villkor. Det är därför vi vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Fokus för Arbetsförmedlingen behöver ändras till att fokusera på personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.