Nu möts staterna i FN för att diskutera utvecklingen av alltmer autonoma vapensystem. Beslut som rör liv och död får aldrig överlämnas över till robotar. Autonoma vapen måste stoppas innan de tas i bruk. Varje år dödas många oskyldiga civila i attacker av beväpnade drönare. Drönare kan kallas för semi-autonoma vapen i bemärkelsen att det är en människa som avgör när de ska attackera. Men idag pågår utvecklingen mot mer självgående vapensystem, och den 13-17 april samlades staterna i FN för att diskutera frågan om autonoma vapensystem.

Autonoma vapen skulle på egen hand, utan mänsklig inblandning, kunna identifiera mål och fatta beslut om att attackera. Många organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och nedrustning är övertygade om att det scenariot vore katastrofalt. Kommer tröskeln för användningen av våld att sänkas om det är maskiner och inte människor som utövar våldet? Kan vapensystem avgöra skillnaden mellan ett militärt fordon och en skolbuss, till exempel?

Till detta kommer även frågan om ansvar. Vem är ansvarig om ett autonomt vapensystem bryter mot humanitär rätt och attackerar en skolbuss - är det programmeraren eller företaget som har programmerat vapnet, är det den militära ledningen? Även företag har uttryckt en oro för utvecklingen mot alltmer autonoma vapensystem. Först ut var det kanadensiska robotikföretaget Clearpath Robotics, som har gått med i den internationella kampanjen mot autonoma vapen och lovat att inte utveckla eller tillverka sådana system. Clearpath Robotics anser att beslut om liv och död aldrig ska fattas av en robot. Vi hoppas att fler företag tar sitt moraliska ansvar och följer deras exempel. Världens länder står inför ett val om vi ska lämna över beslut om liv och död till robotar eller inte. När frågan om autonoma vapen nu diskuteras i FN vill vi att Sveriges regering tydligt står upp för att människor alltid måste förbli i kontroll över vapensystem. Människor måste alltid vara ansvariga och kunna stoppa attacker. Världen behöver inte fler högteknologiska vapen för att skapa säkerhet. Vi behöver förebyggande arbete som stärker mänskliga rättigheter och stoppar vapenspridning. Först då kan vi på riktigt bygga system för att lösa konflikter långsiktigt och förhindra att människor ansluter sig till våldsamma rörelser och metoder. Vi uppmanar därför både Sveriges regering och företag att förebygga utvecklingen av autonoma vapensystem, innan det är för sent.

Ylva Bergman,

generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF

Anna-Britta Hägglöv,

ordförande IKFF Umeå