Centraliseringen i Luleå fortsätter, efter grundskolan är det nu fritidsgårdarnas tur att bli färre och större. Man framhåller gymnasiebyn som det stora framgångsexemplet och applicerar det nu överallt oavsett om konceptet passar eller inte. Jag vet inte om det är oavsiktligt eller inte men när man ställer vinklade frågor som stöttar ”centraliseringstanken”, då kan inte politiken fatta bra beslut. Underlaget som ska tas i kultur- och fritidsnämnden tycker jag är för dåligt om man har en konsultrapport som har en uppenbart geografisk snedfördelning och en enkät med grovt vinklade frågor. S är ett centralistiskt parti, det ser vi på alla nivåer, där man flyttar makten från medborgarna upp till högre ort, längre bort från de som vet bäst.