Debatt När jag läser torsdagens Kuriren (27/2) upptäcker jag ett förslag från Lulebo med 43 nya lägenheter vid Rektorsgatan på Östermalm i Luleå. Två nya punkthus i åtta våningar kommer att kraftigt påverka både utom- och inomhusmiljön. 

 

Ett av husen byggs på de befintliga bostädernas parkeringsplats varvid 26 bilplatser försvinner. Några nya p-platser redovisas inte. Nästan 100 personer flyttar in. De behöver cirka 30 bilplatser (0,7/lägenhet). Sammanlagt underskott blir  då 56 bilplatser. Livet kommer att förändras radikalt för dem som redan bor i kvarteret. Men bor man så här centralt ska man inte behöva någon egen bil. Är det tanken? 

 

Jag ritade detta bostadskvarter för cirka 30 år sedan åt Riksbyggen. Vi ville spara den unika växtligheten i Seminariets forna undervisningsträdgård. Man lyckades bygga ett av Luleås högst exploaterade kvarter utan att ta bort ett enda träd. Arkitekturen knyter an till de äldre Seminariebyggnaderna. 

 

Det är ett lyckat område och ett bra referensprojekt för mig. Men byggs de två punkthusen vill jag inte kännas vid kvarteret över huvud taget. När en medlem i Sveriges Arkitekter får i uppdrag att förändra annan arkitekts verk säger yrkesetiska regeln nummer tio att denne personligen ska underrättas före åtagandet. Det har inte skett, trots att jag fortfarande är verksam och bor i Luleå.      

 

Lulebo och deras arkitekt visar ingen hänsyn vare sig mot mig som upphovsman eller mot de som redan bor i området. Jag kommer att bevaka min upphovsrätt, vilket kan ge personliga påföljder för arkitekten bakom förslaget, förutsatt att denne är medlem i Sveriges Arkitekter.   

 

Ni som bor i kvarteret blir förstås mycket värre drabbade än jag när husen byggs. Jag föreslår att ni går samman och gemensamt överklagar det kommande detaljplaneförslaget. Det kommer också jag att göra. För att undvika missförstånd meddelas att jag inte längre tillhör Tirsen & Aili Arkitekter. Mina åsikter är helt och hållet mina egna.