BARNMOBBING har de flesta hört talas om och är emot men trots olika antimobbingprogram och ökade krav på nolltolerans så är vi långt därifrån.

Jag är övertygad om att det aldrig kommer upphöra så länge som helhetsperspektivet glöms bort. Och vad menar jag med det? Jo att så länge som skolorganisationen i sig "mår dåligt" med konsekvenser som ger sig uttryck genom kränkande särbehandling bland personalen - något som många inte tror finns - att vuxna kränker varandra, så länge kommer mobbing bland barn att finnas eller kanske till och med att eskalera. Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör.

Med tanke på att samhällskostnaderna uppnår till över 40 miljarder kronor per år för kränkande särbehandling så är det hög tid att dessa frågor lyfts på de politiska agendorna. Då minskar inte bara individers personliga lidande utan beslutsfattarna tar också ett gemensamt ansvar för vad våra offentliga medel används till.