VARJE ÅR känner sig 380.000 personer kränkta och trakasserade på sina arbetsplatser och av dessa är det runt 300 som tar sina liv för att de helt enkelt inte orkar mer.

Konsekvensen för en individ som utsätts för kränkande behandling är att jämföra med person som varit med om ett krig, de liksom kränkta kan drabbas av posttraumatisk stress. Om en individ tvingas utstå en psykisk press oberoende vad det gäller under en längre tid så är det inte konstigt att denne slås ut.

I Sverige i dag finns ingen lag mot tortyr och tortyr i samband med åsikter och straff har vi inte men vi har alltför många som varje dag upplever sig psykiskt torterade på sina arbetsplatser.

Kränkande särbehandling finns inom alla yrken vilket gör det till ett folkhälso- men också samhällsproblem, både vad gäller att individen blir sjuk av långvarig kränkning och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då kostnaderna är runt 40 miljarder exkluderat individens egna kostnader.

Det är dags att se kränkande behandling, dels som psykisk ohälsa men också tortyr. Sverige behöver en lagstiftning mot tortyr så att kränkta kan få stöd, verktyg och förståelse.