Nya friska vindar behövs, du är välkommen Kent Ögren!

Ja, det skulle vara välbehövligt med någon som kommer utifrån.

Någon som inte har befunnit sig mitt i den häxkittel som nu tillåtits att puttra på, alldeles för länge.

Någon som har distans till och kan se hur vår kommun, i punkt efter punkt, så totalt har misskötts.

Någon som kan ge oss förtroendet tillbaka för Luleå kommuns ledning.