Insändare Vet inte LLT:s resenärer hur man beter sig på en fullsatt buss? De senaste åren har jag lagt märke till att folk som inte får sittplats stannar längst fram i gången, vid föraren, i stället för att gå bakåt. Det blir en jäkla oreda vid nästkommande hållplatser när fler passagerare ska på och tvingas tränga sig fram. Skärp er, det är inte jättesvårt att bete sig hänsynsfullt på en buss. Och när jag ändå är igång, unga friska människor kan väl ställa sig upp och låta äldre, gravida och rörelsehindrade sitta.

Resenär