Insändare Härligt att se alla lyckönskningar med mera som går till sköterskor, läkare, undersköterskor och andra som just nu gör en viktig insats. Tyvärr så glöms en stor del av smittskyddet bort av de flesta, nämligen lokalvårdare. Människor som dagligen är ute och faktiskt dödar viruset, innan det sprids vidare och samtidigt sätter sin egen hälsa i riskzonen. Glöm oss inte nu eller när lönerna ska förhandlas.

Christoffer Hurtig