Läser i tidningen att natthärbärget riskerar att stängas i april i år. Natthärbärget utför ett otroligt viktigt och stödjande arbete för människor som befinner sig i utsatta livssituationer såsom EU-migranter. Nu ska det alltså stängas i april i år då projekttiden går ut. Att stänga ner den här typen av verksamhet när det nalkas mot vår kantyckas vara skäligt då det är lite varmare ute, men vad är skäligt? Trots varmare temperatur så innebär inte det per automatik att exempelvis EU-migranter kommer uppleva en större trygghet i sin vardag, visst de fryser mindre men ett flertal andra återkommande och stora problem kommer kvarstå. De kommer fortfarande ha bristande tillgång till mat, husrum och känsla av trygghet.

Förutom det går mina tankar till EU-migranterna och alla andra personer som vistas på härbärget som kommer att förlora en viktig social arena. En plats dit de kan gå och känna social gemenskap och bara få prata med andra som ser dem som vilken människa som helst. Dessa utsatta personers viktiga livslina riskerar att försvinna.

Jag tycker det är oroligt bra att härbärget har öppet under en så pass lång period som det har i dag och vill ge en stor eloge till initiativtagarna och de som arbetar med projektet, ni gör ett fantastiskt jobb!

Det jag vill rikta min uppmärksamhet på nu är Luleå kommun som kan tänkas vara en lämplig fortsatt finansiär för projektets fortlevnad. Om ett härbärge enbart har öppet vissa månader om året så menar jag att utsatta människor riskerar att bli ännu mer utsatta.

Jag är nästan säker på att dessa människors liv kommer kännas ännu tuffare om deras trygga bas, härbärget, luckras upp och att de därigenom slits från den trygga vetskapen om att de får mat i alla fall en gång om dagen.

En vädjan till Luleå kommun: Öppna upp härbärget året runt för våra medmänniskor och visa att Luleå är en stad öppen för alla, en stad vars hjärta brinner för kärlek för de mest utsatta.