Sverige har störst mineraltillgångar i Västeuropa och står för 90 procent av järnmalmsproduktionen inom EU. Ungefär 10.000 personer är anställda i gruvnäringen och ytterligare 35.000 i dess kringnäringar. Vi är beroende av metaller till det mesta vi har omkring oss, allt från huset till transportmedlen. Utan brytning av metaller och mineraler skulle vi bokstavligt talat gå tillbaka till något som liknande stenåldern.

Men, samtidigt är det rätt att motsätta sig gruvdrift som liknar kapitalistisk rovdrift. Gruvbrytning ska vara noga övervägd, vinsterna ska inte hamna i privata fickor. De gruvsamhällen som växer fram ska leva vidare efter att gruvorna är tömda, åverkan på naturen ska vara minimal och det ska finnas ett lokalt folkligt stöd för att påbörja brytningen.

Men i Sverige är det nästan fritt fram. Innan förändringen av minerallagen 1992 kunde den svenska staten göra anspråk på 50 procent av malmfyndigheter. Borgarregeringen 1991-94 genomdrev den ändrade lagen så att Sverige fick världens lägsta mineralavgift. Då öppnade SGU, Sveriges geologiska undersökning, borrkärnarkivet för utländska prospektörer. Fyndigheter som företagen hittar i Sverige är nästan skattefria. Ersättningen är 1,5 promille av malmvärdet till markägaren och en halv promille till staten. Denna mineralersättning på en halv promille inbringade år 2012 350.000 kronor till statskassan.

I Sverige finns inget system för att lokal- och urbefolkningen ska få del av gruvvinsterna. Det har man i andra länder. Även i Sverige borde vinster från gruvbrytning beskattas och komma landets invånare till godo. Förstatligande av hela gruvindustrin säkrar det gemensamma värdet av mineraltillgångar, skapar varaktiga jobb och värnar om naturen, som annars skövlas av skrupelfria gruvkapitalister.

Naturintressen och rennäringens villkor måste givetvis beaktas. Detta borde vara lättare om landets naturresurser ägs och förvaltas av staten i samfällighetens intresse. Nya gruvor väcker förhoppningar i de avfolkningsbygder där i stort sett alla gruvprojekt ligger.