En rad S-märkta politiker drar nu i insändare en lans för att "Det enda rätta är att dra Norrbotniabanan via Kallax". Det är riktigt att en ny kustjärnväg förbättrar möjligheterna till godstransporter via järnväg för industrier och andra tillverkande företag. Men det är väl ingen som på allvar tror att detta gods behöver omlastas på Kallax flygplats från flyg till järnväg eller tvärtom?

När det gäller persontransporter till och från Kallax så slår sig ju Niklas Nordström i annan insändare för bröstet och säger att LLT:s elbussar minskar utsläppen och att Luleå är på plats nummer sju i landet i en studie om hållbar kommunal verksamhet. Då är det svårt att se klimatfrågan som ett argument till varför Norrbotniabanan skulle behöva dras via Kallax, det är väl bara att stiga av tåget på järnvägsstationen inne i Luleå och åka vidare till flygplatsen med elbuss? Kan det bli miljövänligare eller...?

Visst kan Norrbotniabanan vara av stor strategisk betydelse för kustkommunerna Piteå, Luleå och Kalix. När det gäller kommunerna Älvsbyn och Boden är det ju mera tveksamt hur Norrbotniabanan skulle kunna förbättra möjligheterna till godstransporter därifrån då de redan har en södergående järnväg eller hur den förbättrar möjligheterna till persontransporter till Kallax flygplats då Norrbotniabanan inte alls kommer att passera genom dessa kommuner. Särskilt betydelselöst för dessa kommuner är det ju huruvida Norrbotniabanan dras i det östliga eller västliga alternativet. När det gäller nyttan för regionen (Landstinget) så är ju den eventuella nyttan ännu mer obegriplig då frågan om det östliga eller västliga alternativet inte har någon större positiv betydelse för huvuddelen av befolkningen eller godstransporterna inom eller till/från regionen.

Den S-märkta insändaren tyder på att S vill köra över huvuddelen av Luleåborna som inte vill se vår fina sjöstad förstörd av en järnvägsbro över Svartösundet och att Niklas Nordström har varit tvingad att söka uppbackning för sin ståndpunkt av sina partikollegor. Att välja det av Niklas Nordström förordade alternativet vore det historiska misstag som måste undvikas.

Bygg Norrbotniabanan men dra den i den västliga sträckningen och håll tassarna borta från Svartösundet!