Insändare Uppemot fyra miljoner människor i världen dör i förtid varje år till följd av luftföroreningar. Av dom är cirka en miljon kineser. En effekt av coronakrisen är att utsläppen i Kina minskat med en fjärdedel. Smogen i miljonstäderna lättar, vilket förlänger livet för många, förutom att det saktar ner klimatförändringarna.

Det är förstås ingen tröst för de som blir svårt sjuka eller för dem som mister livet eller förlorar anhöriga i pandemin. Men det borde stämma till eftertanke när det gäller hur vi ska leva livet i vardagen när pandemin väl är över.

Den handlingskraft som många regeringar visat när det gäller hanteringen av pandemin skulle också behövas i omställningen till fossilfrihet. Hanteringen av coronakrisen visar att det är möjligt. Vad som behövs är en politisk vilja och en demokratisk förankring.

Bertil Bartholdson