Jag har under lång tid engagerat mig i jämställdhetsfrågor, främst i frågor om mäns våld mot kvinnor och barn. Nu har jag haft möjligheten att delta på Nordiskt Forum i Malmö (12-15 juni) som är en stor mässa och mötesplats för jämställdhetsfrågor.

Det här är ett viktigt forum eftersom jämställdhetsintegreringen i offentliga verksamheter tagit allt för många år att implementera, det mesta är fortfarande ogjort. Ska jag vara riktigt tydlig så har det snackats om de här frågorna i många år men det har inte gjorts något konkret överhuvudtaget. Detta måste vi på socialförvaltningen i Luleå kommun givetvis ändra på.

En jämställdhetsintegrerad socialförvaltning innebär att vi bemöter människor, beviljar och utför insatser till människor utifrån deras behov och inte efter deras kön. Någon kanske tänker att vi redan gör det, mitt svar är att det gör vi inte. De kommuner, landsting och myndigheter som analyserat sig själva har kommit fram till att verksamheterna är kraftigt ojämställda.

Man kan fundera på varför vi ska arbeta med detta, är det viktigt? Den frågan är mycket enkel att besvara. En jämställd verksamhet innebär en kraftigt förhöjd kvalitet som kommer kommunens innevånare till gagn. Som en bonus kommer vi bli än mer attraktiva som arbetsgivare vilket innebär att vår samlade kompetens ökar. Vi kommer aktivt bidra till att Luleå växer i antal, mångfald och kompetens. Det enklaste svaret är ändå att vi uppfyller lagstiftningen om mänskliga rättigheter, vilket skulle kännas tillfredsställande.

Hur ska vi då göra? På mitt tydliga uppdrag arbetar nu ett antal medarbetare i förvaltningen med några piloter, syftet är att vi ska lära av dessa arbeten. Konkret innebär det att vi lär oss mer om vad jämställdhetsintegrering är, vi kommer att utbilda oss i högre grad än tidigare. Vi genomför analyser som utgår från kön och utifrån resultaten kommer vi att upprätta konkreta åtgärdsplaner för att utveckla verksamheten.

Under hösten startar socialnämnden sitt arbete med styrkortet för 2015. Där kommer tydliga och mätbara mål om jämställdhetsintegrering att framgå, då kommer vi att öka takten i förvaltningens förändringsarbete.

Några viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med detta är:

• långsiktiga politiska mål som följs upp

• en ledning som driver utvecklingen framåt

• engagerade och motiverade medarbetare

Vi har allt detta vilket innebär att vi inte kan misslyckas.