Internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker är den 15 april, men har vi något att fira?

Om du skulle fråga en biomedicinsk analytiker vad de tycker om sitt jobb, skulle du få till svar att det är världens roligaste jobb. Om du däremot skulle fråga vad de tycker om att gå till jobbet, skulle du inte få samma svar.

Vi är en bortglömd yrkesgrupp som sliter i det tysta, många vet inte vad vi gör eller att vi ens finns.

Alla prover som tas inom vården, kommer på något sätt i kontakt med en biomedicinsk analytiker. Vi säkerställer att alla prover tas om hand och analyseras på rätt sätt. Vi förser även våra sjukhus med blodkomponenter och säkerställer även där så att alla patienter som är i behov av blod också får rätt blod.

I Norrbotten råder det i nuläget en krissituation på våra arbetsplatser, det vill säga alla sjukhusens laboratorier. Och utan oss kan inte sjukhusvård bedrivas. Inga förlossningar, operationer eller akutvårdsavdelningar. Det största laboratoriet i regionen ligger i Sunderbyn, där är man i nuläget är mycket underbemannade. Det till följd att jourpassen ökar, detsamma gäller övertid och långtidssjukskrivningar. Många närmar sig pensionsålder och inom fem år kommer hälften av de biomedicinska analytikerna att gå i pension. Här ges nu bara ett par exempel på hur vår arbetssituation ser ut i dag. Vi ställer oss därför undrande till vad Region Norrbotten har för plan för vår framtid.

Vi biomedicinska analytiker har en treårig högskoleutbildning och legitimation som inte verkar betyda så mycket. I stället för att värna om oss, se till att personal trivs och vill stanna, ge oss den lön vi förtjänar, så försöker arbetsgivaren i stället söka andra yrkesgrupper som kan ta över våra arbetsuppgifter. Kompetensväxling har blivit ett hett ord som används flitigt. På flera av länets mindre sjukhus har biomedicinska analytiker slitit länge med beredskapstjänstgöring i tillägg till ordinarie arbetstid på grund av att det inte funnits tillräckligt med personal att bemanna dygnet runt. Detta har man nu på många ställen löst genom att undersköterskor gör våra legitimerade arbetsuppgifter. Detta är bara ett exempel av många där kompentensväxling används.

I stället för kompetensväxling borde rekrytering vara ledordet där värnande om den erfarna personalen borde vara självklart. Om politiker anser sig vara intresserade av lika vård för alla och av patientsäkerheten borde man ta sig tid och fundera. Vi tror att vi talar för alla biomedicinska analytiker i Region Norrbotten när vi säger att vi inte längre kan acceptera vår situation.

Den 15 april är en internationell yrkesdag för biomedicinska analytiker då vi ska stå raka i ryggen och vara stolta för det fantastiska arbete vi utför. Men det kommer bli svårt att känna stolthet när ens arbetsgivare inte uppskattar det komplexa arbete vi faktiskt utför. Utan våra insatser och analyser står hela sjukvården stilla.

Det är dags att uppskatta och värdera vår kunskap för vad den är!

Biomedicinska analytiker kemlab/blodcentralen Sunderby sjukhus