Insändare Lystring kommunalråd, kommundirektörer med mera bestämmande i Luleå kommun. Gör om och gör rätt!
Angående upprustningen av Stadsparken, den är nog fin som den är. Tänk på de mjuka värdena istället, det vill säga barn och ungdomar.
Öppna Vitåskolan igen så barnen slipper stå vid vägrenen och vänta på bussen och riskera bli påkörda. Även föräldrarna får ju det jobbigare och måste korta av sin arbetstid för att skjutsa barnen till och från busshållplatserna. Även förskolan behöver finnas och barnen ska slippa sitta i bussen och kan istället ägna sig åt annat, idrott, läxläsning, träffa kompisar. Kom ihåg, var det inte de svaga i samhället ni värnade om? Det sa ju vice kommunalråd Fredrik Hansson i Kuriren den 21 februari 2020? 
Barnens bästa i första hand