Det råder fortsatt stor bostadsbrist i vårt land. Det har visserligen byggts mer än på decennier, men det har byggts baserat på efterfrågan och inte efter det behov som finns. Det vill säga det som byggs är ofta för dyrt för att vanliga människor ska ha råd med hyran. Enligt SCB går cirka 28 procent av en hyresgästs inkomst till hyran, vilket i sig är betydligt högre än motsvarande andel för en bostadsrättsinnehavare.

Tittar man sedan på vem som i dag har råd att hyra en nybyggd lägenhet, så visar det sig att i Luleå kostar en nybyggd tvåa, exempelvis på Regnvägen, från 8 044 kronor i månaden. För en medelinkomsttagare, 25-39 år, borde hyran med SCB:s siffror vara 3 808 kronor. I verkligheten är den alltså mer än dubbelt så hög och en medelinkomsttagare måste lägga mer än halva sin lön för att hyra denna tvåa. För unga upp till 24 år är det helt enkelt omöjligt.

Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. För detta har de flesta kommuner allmännyttiga bostadsbolag, vars uppgift är att bygga och förvalta bostäder av god kvalitet till rimlig kostnad, tillgängliga för alla grupper i samhället.

I Luleå har kommunen tyvärr valt att sälja ut tusentals lägenheter ur allmännyttiga Lulebos bestånd och valt att använda pengarna från försäljningen till annan kommunal verksamhet. Något märkligt i sammanhanget är att kommunalrådet Niklas Nordström å ena sidan försvarar vinstuttaget, å andra sidan i sina uttalanden ger Hyresgästföreningen skulden för att Lulebo inte har tillräckligt god ekonomi för att underhålla sina befintliga lägenheter. Till saken hör också att underhåll ingår i varje hyresförhandling.

Det är på sin plats att påminna våra politiker att allmännyttiga bostadsbolag inte är vilka bolag som helst. De är politikernas verktyg för bostadsförsörjningen och har ett samhällsansvar som inte de privata bolagen har.

Affärsmässighet och samhällsansvar står heller inte i strid med varandra. Allmännyttans egen medlemsorganisation, SABO, har bland annat i forskningsprojektet "Nyttan med allmännyttan" slagit fast att kommunerna har ett stort handlingsutrymme att använda bostadsbolagen som det verktyg det kan vara för att möta upp utmaningar kring bostadsbrist och upprustningsbehov.

Länsstyrelsernas färska rapport om kommunernas bostadsförsörjning visar dock att kommunerna saknar ett ”rättighetsorienterat” arbetssätt för bostadsförsörjningen och att problemen med hemlöshet och utestängning betraktas som individuella problem. Detta trots att det finns inskrivet i Regeringsformen att det allmänna ska trygga rätten till en god bostad. Rapporten listar också en rad förutsättningar för en bra bostadsförsörjning och överst på den listan återfinns politisk vilja!

I tider som dessa, då byggandet riskerar att stagnera uppmanar vi i Hyresgästföreningen våra politiker att utveckla allmännyttan och använda den för att klara bostadsförsörjningen. På så sätt möjliggörs en bra utveckling för kommunen och dess invånare.

Ett hem är inte och ska inte vara vilken handelsvara som helst. I september är det val. Då har du möjligheten att göra ett välgrundat val och ta parti för människan och för allas rätt till ett bra hem.

Sören Lejon,

ordförande Hyresgästföreningen Luleå

Conny Säker,

enhetschef förhandling och lokalt utvecklingsarbete