Måndagen den 16 april släpptes den, förhoppningsvis sista, socialistiska budgeten detta decennium. Finansministern presenterade bland annat satsningar på välfärd och polis men även bidrag till den som vill bygga solcellsanläggningar får lite pengar.

Sverige befinner sig på toppen av en högkonjunktur som pågått under några år nu och vår ekonomi ska vara stark. Detta ska vara ett tillfälle när vi amorterar på våra skulder och ser till att vi står förberedda för den lågkonjunktur som vi vet kommer, kanske inte nästa år men om några år. Åt detta gör regeringen i princip ingenting, det är synd.

Man gör heller ingenting åt det faktum att vårdköerna växer eller att den utrustning som man köper in åt polisen får allt färre som kan använda den då fler och fler slutar i polisyrket då lönen är för låg. Jag som moderat ser detta och vill åtgärda det, vi måste återinföra den kömiljard som Socialdemokraterna avskaffade.

Vi måste höja lönerna för dem som står för vår yttre och inre säkerhet. Polis, tull och försvarsmakt är vår försäkring för ett säkert Sverige och detta ska synas i lönekuvertet.

Sveriges arbetslöshet bedöms växa fram till 2020, detta löser man inte via höjda bidrag och arbetstillfällen som finansieras av arbetsförmedlingen. Varaktiga jobb skapas av näringslivet, inte heller där ser vi några satsningar. Man ger mer bidrag till region/landsting för att kunna låta sjuksköterskor stanna kvar efter pension. Detta samtidigt som man avskaffat det uppskattade extra jobbskatteavdraget för de som vill fortsätta arbeta efter uppfylld pensionsålder.

Man ger med ena handen och tar med den andra som vanligt. Låt inte detta fortsätta, Sverige behöver en ny (allians)regering i september.