Insändare Mina ögon har öppnats för hur normer kontrollerar det jag och andra i min närhet gör och säger. 

Även om Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, så har vi en lång väg kvar att kämpa för jämställdhet.

Jag tror att lösningen är att ändra på normerna. Normer som vi skapat måste vi själva ändra på. Vi lär människor att bete sig olika i olika situationer. Vi lär dem det vi har lärt oss och det är det enda vi vet för det är de normer som har format oss. Vi har på ett eller annat sätt tvingats att förhålla oss till dem. Genom att ändra på könsnormer kan vi göra samhället mycket mer jämställt.

Machokulturen har en negativ effekt på samhället. Män och de omkring dem påverkas av dessa normer. Många av de kvinnliga normerna är oftast motsatsen till de manliga. En man ska ta mycket plats medan en kvinna ska ta lite plats. 

Normerna säger att män inte kan visa eller prata om känslor eller söka hjälp när de behöver det. Kvinnor lär sig att de får prata om känslor. Största delen av de som tar sitt liv är män, bara på grund av att det inte är accepterat att prata om sina känslor eller söka hjälp. Det är mer accepterat att ta till våld när man ska uttrycka känslor. Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid utförs 89 procent av all misshandel av män.

Inom machokulturen ska man skambelägga kvinnor och använda homofobi för att hävda sin manlighet. Om en man inte beter sig som dominant och tuff blir han kallad bög. Om en kvinna beter sig tufft och har mycket sex blir hon kallad hora, men om hon skulle ha varit en man skulle hon ha hyllats.  

Män ska ta för sig när det gäller sex, bara ha sex med kvinnor och objektifiera. Detta leder till övergrepp, sexuella trakasserier och homofobi som drabbar kvinnor, icke-binära och queerpersoner.

Många av utmaningarna med jämställdhet, har sitt ursprung i normer. Men för att kunna förändra måste vi gå emot normerna. Det är ingen skillnad vilket kön du identifierar dig som eller vilken ålder du har. Vi har alla ett ansvar. Könsnormerna har vi haft under en lång tid och de kommer vara svåra att ändra på, men det enda som behövs är mod. När man går emot normerna kan man också mista privilegier som vi måste ge upp för att leva i en bättre värld. Saker som vi tror är okej och normalt kan upprätthålla könsnormerna. Tänk en gång till innan du gör eller säger något. 

Vi måste sluta lära våra barn de normer som vi har lärt oss. Då kommer vi närmare en mer jämställd värld.